Suoraan sisältöön

Park promenad Parkerna vid Havshamns­stranden och Eirastranden

 • Havsparken

 • Fredrik Stjernvalls park

 • Strandbergs­parken

 • Pilgrims­parken

 • Säljägar­planen

 • Heliga Birgittas park

 • Ursins klippa

 • I början av 1900-talet användes området som ved- och fiskehamn. Här fanns en hamnbana och små industrianläggningar. Innan parkerna vid Eirastranden anlades var området impediment (”skräpmark”) och användes i åratal för bland annat vild parkering. På 1960-talet byggdes ett avloppsreningsverk – som nu har fått ge plats åt ett nytt bostadskvarter – och en depå för Helsingfors stads byggnadskontor.

   

  Mellan 2007 och 2011 genomgick bandet av parker vid Eirastranden och Havshamnen en genomgripande omvandling. Även nya parker anlades under processen och totalt investerades över 10 miljoner euro i det av Helsingforsborna älskade strandområdet. Arbetet planerades av Ramboll Finland Ab, som också beaktade invånarnas önskemål vid planeringen. Stara och VRJ Södra Finland svarade för byggarbetet i parkerna. Hela området omfattar cirka 11,5 hektar och tilldelades 2011 utmärkelsen Årets miljökonstruktion.