Hoppa till innehållet

Parkerna vid Havshamns­stranden och Eirastranden

    I början av 1900-talet användes området som ved- och fiskehamn. Här fanns en hamnbana och små industrianläggningar. Innan parkerna vid Eirastranden anlades var området impediment (”skräpmark”) och användes i åratal för bland annat vild parkering. På 1960-talet byggdes ett avloppsreningsverk – som nu har fått ge plats åt ett nytt bostadskvarter – och en depå för Helsingfors stads byggnadskontor.

  • Havsparken

  • Fredrik Stjernvalls park

  • Strandbergs­parken

  • Pilgrims­parken

  • Säljägar­planen

  • Heliga Birgittas park

  • Ursins klippa

  • Mellan 2007 och 2011 genomgick bandet av parker vid Eirastranden och Havshamnen en genomgripande omvandling. Även nya parker anlades under processen och totalt investerades över 10 miljoner euro i det av Helsingforsborna älskade strandområdet. Arbetet planerades av Ramboll Finland Ab, som också beaktade invånarnas önskemål vid planeringen. Stara och VRJ Södra Finland svarade för byggarbetet i parkerna. Hela området omfattar cirka 11,5 hektar och tilldelades 2011 utmärkelsen Årets miljökonstruktion.