På andra sidan om Docksgatan ligger den förtjusande Pilgrimsparken som omfattar 0,9 hektar. Det centrala elementet i parken är en elegant bassäng. Den omges av en naturstenskant som man kan sitta på, och även bassängbottnen består av natursten.

Bassängvattnet cirkulerar och renas i ett pumpsystem under bassängen. Bassängen har en läcker belysning, så man kan också njuta av den i mörker. Av konstnär Jussi Heikkiläs redelade verk Fucus har en del placerats i bassängen och de två övriga i Heliga Birgittas park. Verket avbildar tre öar i Finska viken.

Bassängen har specialbelysning som genomförts med längsstrålande fiberoptik. Belysningen skapar en serie vågformationer på bassängbottnen, som framhäver vattentemat och följer strandlinjen. Kring norra änden av bassängen har man placerat bänkar som omges av planteringar med dagliljor. I söder avgränsas parken av en rad nya bostadshus som pryds av perenner och låga buskar.

Parken fortsätter fram till Piritagränden i form av gräsfält med gamla lindar. De gröna fälten genomkorsas i nord-sydlig riktning av ett promenadstråk från Ärtholmsgatan till gatan Eirastranden. Gångarna i parken består av svart betongsten medan vistelseytorna har belagts med svart och röd natursten. Den öppna platsen har gott om bänkar placerade på naturstensbeläggningen.

Parken har havsutsikt i riktning mot Heliga Birgittas park. Den öppna platsen, där bassängen ligger, slutar i en sittrappa vid stranden i Heliga Birgittas park.

I söder avgränsas parken av en rad nya bostadshus som pryds av perenner och låga buskar Elina Nummi