Heliga Birgittas park har uppkallats efter det enda kvinnliga helgonet i Norden; Heliga Birgitta som levde på 1300-talet. Parken på 2,11 hektar ligger tillsammans med Pilgrimsparken vid en knutpunkt i stadsbilden. Från kvarteret vid Eirastranden och Docksgatan har man fri utsikt över parkområdet och mot det öppna havet. Det viktiga rekreationsstråket som går runt Helsingforsudden går också genom Pilgrimsparken.

Parken avgränsas mot gatan av låga planteringar ripvide, havtorn och dvärgbergtall. En granittrappa leder till en liten men populär sandstrand som byggdes på invånarnas särskilda begäran. Från badstranden går ett stenbelagt strandstråk mot Ursins klippa i öster och i form av en stenbelagd kaj med mur mot Ärtholmen i väster.

Skulptur kallad Onni (”Lycka”). Helena Roschier
Här kan man sätta sig och beundra havsstormarna Janne Punju

Trappan leder också till strandstråket. På havssidan av stråket ligger ståtliga hällar av röd granit och stora naturstenar där den som vill kan sätta sig och beundra havsstormarna. För att stråket ska tåla de tuffa omständigheterna har det belagts med smågatsten av granit och med ströasfalt. Även rörelsehindrade kan ta sig nästan ända fram till vattnet. Bränningarna vid stranden kan vara upp till fem meter höga. Vid änden av stråket ligger en till trappa, med ramp som går ut i havet och som kan användas av den som vill bada.

Vid kanten av gången finns en upphöjd plantering och ett dynformat gräsfält. Gräsfältet är avsett för spel, lekar och solbad, och genomkorsas av en stenmjölsgång. Planteringarna är så låga att de inte hindrar utsikten mot havet. Mattor av ärenpris, allåkerbär och strandtrift samt olika prydnadsgräs som vajar för vinden framhäver det maritima intrycket. På våren pryds planteringsområdena av låga smålökar, med allt från krokus till flocktulpan.

Vid stranden har en förnäm skulptur dykt upp, kallad Onni (”Lycka”). Det är inte en av stadens ”officiella konstverk”, men den är så trevlig och upplyftande att den har fått stå kvar.

Parken har försetts med svarta metallbänkar med armstöd; de ska tåla förhållandena vid havet. Bänkarna är upplysta med led-punktbelysning som på kvällen skapar stämning vid stråket. Den övriga belysningen i parken sköts av lyktstolpar och pollararmaturer.

Parkträden består av klibbal, douglashagtorn, så kallade Schalins körsbär och näverhägg. Vid gatan Eirastranden avgränsas parken av en allé. Två delar av konstnär Jussi Heikkiläs tredelade ökonstverk finns i Heliga Birgittas park.

Parkens pärla, Café Birgitta, är klädd med panel av förkolnat trä. Från våren till hösten kan man njuta av lunch och läckra bakverk i caféet. Vid vackert väder är den stora uteterrassen alltid fylld, vilket med tanke på den fina utsikten mot horisonten inte är något under.