Ursins klippa är en av de äldsta parkerna i södra Helsingfors. Parken på 5,14 hektar har uppkallats efter Nils af Ursin, professor i anatomi och fysiologi, universitetsrektor och en entusiastisk simmare. Han var aktiv under den första hälften av 1800-talet.

På ett klippblock finns en minnestavla över Helsingfors simsällskap. Parken genomgick en försiktig ansiktslyftning under totalrenoveringen och en gångförbindelse byggdes mellan Heliga Birgittas park och Ursins klippa. Det 12 meter höga Sjöfartens minnesmärke, som rests för att hedra minnet av bortgångna sjöfarare, är nu upplyst så att den eviga elden är tydligt synlig.

Skateboard- och spelplanen i parken har försetts med en böjd sittmur och bakom den har syrener planterats. I den västra änden av planen finns korgbollsställningar och målade linjer i asfalten. Ett nytt perennområde byggdes vid gatan Havshamnsstranden och kompletterades med småträd.

Strandbanken och den sprängstenstäckta strandremsan, som till följd av sjögången har underminerats av erosion, har rustats upp med ytterligare sprängsten. Parkbänkarna har förnyats samtidigt som antalet bänkar har utökats och bänkplatserna har upplysts med specialarmaturer som ska vägleda dem som rör sig i mörkret.

Den viktigaste gång- och cykelvägen är upplyst med stolparmaturer. Parkstråket utmed havsstranden har med avsikt lämnats utan belysning – nu kan man njuta av havet även i mörker.

Fotografier av Ursins klippa ur Helsingfors stadmuseums samlingar

Elina Nummi