Sett från öster är Havsparken på 2,27 hektar den första i raden av parker. Den består av aktivitetsområden och en öppen parkyta. I hörnet intill Brunnsparken har purpurapel och paradisäpple planterats. Bredvid almdungen som Rotaryklubben planterade 1978 finns nu en spelplan för petanque och redskap för urbana motionärer.

Den tidigare vinterförvaringsplatsen för båtar är nu ett öppet gräsfält som kan användas för olika spel och evenemang. Det smala parkområdet består av en upphöjd gräsplan omgiven av en granitmur och står i förbindelse med strandstråket. Längs kanten mot havet står bänkar och längs kanten mot gatan Havshamnsstranden går en lindallé.

Parkens populära lekplats Elina Nummi
Rotaryklubbens almdungen och petanqueplan Elina Nummi

Den tidigare hamnbanan har omvandlats till en sandgång som går från parken till stranden. Genom parken går också stengångar i nord-sydlig riktning med öppna platser med bänkar i änden mot Havsgatan. De öppna platserna, som kantas av pioner, funkior och blommande körsbärsträd, ligger inte långt från aktivitetsområdena där man kan spela fotboll eller korgboll.

Parkens populära lekplats har avgränsats med växter och ståltrådsstaket. På den södra sidan av lekplatsen finns ett genomskinligt staket som ska skydda mot havsvindarna men tillåta havsutsikt. Utrustningen i lekparken har havet som tema. De gamla träden inbjuder till parkpicknick. Även en hel del nya träd och blommande stamsyrener har planterats i Havsparken, där gångarna och aktivitetsområdena är upplysta med nedåtriktade stolparmaturer.