Parken har uppkallats efter Gustaf Fredrik Stjernvall, född 1767, major och landshövding i Nylands och Tavastehus län. Han var en pådrivande kraft när regeringskonseljen, dvs. senaten, och de nya centrala ämbetsverken 1812 flyttades från Åbo till Helsingfors, som då nyligen hade blivit ny huvudstad. Havsparken övergår utan någon tydlig gräns i Fredrik Stjernvalls park, som omfattar en halv hektar.

Fredrik Stjernvalls park är en gammal park med en stenmjölsbelagd vistelseyta intill Havsgatan. Den södra delen sluttar mot Havsparken. Parken kan ståta med höga träd, till exempel en praktfull ek, och gamla buskar samt, på invånarnas begäran, nu också med en plan för padeltennis. Vistelseytan har försetts med nya bänkar och bänkgrupper. Fleråriga skogsnävor med blommor i allt mellan lila och purpur pryder vistelseytans kanter. Den ståtliga eken är upplyst underifrån och de gamla syrenplanteringarna har kompletterats med nya.

Den flacka sluttningen som öppnar sig mot söder består av en gräsplan med bevarade bergskärningar. I sluttningen har bänkar av granit placerats. Vinterförvaringsplatsen för båtar har kamouflerats med strandrågsplanteringar och används på sommaren som bilparkering. Här finns också en återvinningsstation för Eiraborna samt en metalltrappa som leder till Havsgatan.