Detta parkliknande område kan misstas för ett husbolags gårdsplan eftersom det ligger strax intill byggnaderna och en bit från de övriga parkerna. Säljägarplanen ligger mellan Birgittingatan och Piritagatan, och utgörs av betongtaket i ett parkeringshus som byggts av husbolagen i området.

Planen består av tre kvadratiska ytor: ett lekområde med en rolig klätterställning och några fjäderdjur på ett färgglatt stötdämpande underlag, en höjd med planteringar av barrbuskar och perenner samt en spelplan med konstgräs. Bredvid barrträdgården och spelplanen finns sittplattformar av trä, som också kan utnyttjas som till exempel estrader. De är egentligen takkonstruktioner till serviceutrymmen för Helsingfors Vattens tekniska utrustning, som ibland måste underhållas.

Lekplatsen med bänkar avgränsas av buskplanteringar. Säljägarplanen är både en aktivitetspark och ett blickfång för de kringliggande bostäderna. Planen omges av betongstenlagda gångar. Parkeringsanläggningens väggar har försetts med planteringsbassänger för småträd (havtorn).

Fotografier av Säljägarplanen ur Helsingfors stadmuseums samlingar