Suoraan sisältöön

Park promenad Hertonäs strand – från oljedepå till blomstrande stadsdel

    Hertonäs strand omvandlades på bara 15 år från ett dystert industriområde till en innerstadsmässig och maritim stadsdel. Saneringen av den tidigare oljehamnen kostade oljebolagen som hade hyrt området, Shell och Teboil, nästan 100 miljoner mark (ca 17 miljoner euro). Detaljplaneringen inleddes i slutet av 1989, medan byggandet startade hösten 1993 och avslutades i början av 2000-talet.

  • Andbergs­parken

  • Torsnäs­parken

  • Gertrudsparken

  • Margareta­parken

  • Cissele­parken

  • Petter Wetters park

  • Bostadshusen bildar en skyddande mur längs Borgbyggarvägen och minskar i höjd närmare stranden. De vackra klipporna skapar omväxling i landskapet. Husfasaderna är huvudsakligen murade och rappade på platsen, och färgerna är typiska för fasaderna i stadskärnan. Parkerna är välplacerade i stadsstrukturen och av varierande karaktär. De representerar 1990-talets parktänkande och innehåller även sällsynta växter. De lokala namnen avspeglar områdets historia. Idag har Hertonäs strand cirka 9 000 invånare.