Petter Wetters park ingår i en kedja av små parker som förenas av en gång- och cykelväg. Betongstenläggningen i Petter Wetters stig fortsätter genom parken. Parken ligger strax intill ett servicehus för äldre och ett bostadshus.

Träden kring skvären i Petter Wetters park är skogs- och svartlönnar Hemmo Rättyä
Vid södra kanten av Petter Wetters park strax intill en mur på tomten till ett bostadshus, ligger ett område med buskplanteringar Hemmo Rättyä

Parken består av fem separata områden som avgränsas från varandra av granitstenar. Den mittersta delen är ett stenlagt område och en liten skvär där man kan spela schack. Planteringarna intill Petter Wetters stig är parkens färgklick, med både perenner och olika gräs. Den östra delen av parken består av en enhetlig gräsmatta som korsas av en skifferstensgång till servicehuset. Vid södra kanten av parken, strax intill en mur på tomten till ett bostadshus, ligger ett område med buskplanteringar. Grusytan mellan buskarna och betongstenläggningen är utmärkt för till exempel petanque. Träden kring skvären är skogs- och svartlönnar.

Petter Wetter (ca 1659–1741) var en så kallad tullnär vid stora sjötullen i Helsingfors. Han erbjöd skuldsatta adelsmän lån och konfiskerade deras herrgårdar i området som betalning. Sedan kombinerade han gårdarna till Hertonäs gård, även om det enligt lagen bara var adeln som fick äga frälsehemman.