Hoppa till innehållet

Hertonäs strand – från oljedepå till blomstrande stadsdel

Margaretaparken

Margaretaparken är till hälften en torglik vistelsepark med betongstenläggning längs den östra kanten mot gatan. Torget avskiljs från gatan av en trädrad, gatubelysning och bänkar. Trädplanteringarna fortsätter runt det stenlagda torget och kompletteras ställvis av buskar. Bredvid torget ligger en liten stenmjölsbelagd öppen plats som lämpar sig för petanque och andra parkspel.

Träden kring torget är oxlar. Andra små blommande träd och några hästkastanjer har planterats längs parkens kanter. Buskrabatterna består bland annat av olika nya och gamla buskrossorter.

I parken blommar till exempel traditionella finländska rosor såsom bukettros, mustialaros (Minette), poppiusros och valamoros. Utländska hållbara varieteter innefattar hurdalsros och de kanadensiska ‘John Cabot’ och ‘William Baffin’. Dessutom blommar här bland annat vresrosen “Rudolf” och den doftande jungfrurosen (Rosa alba) ‘Maiden’s Blush’. Frodiga perenngrupper har placerats mellan buskplanteringarna.

Margaretaparken

Yta 1 775 m2

Planering byggnadskontoret, Kaisu Ilonen, 1997

Margaretaparken

Yta 1 775 m2

Planering byggnadskontoret, Kaisu Ilonen, 1997