Margaretaparken är till hälften en torglik vistelsepark med betongstenläggning längs den östra kanten mot gatan. Torget avskiljs från gatan av en trädrad, gatubelysning och bänkar. Trädplanteringarna fortsätter runt det stenlagda torget och kompletteras ställvis av buskar. Bredvid torget ligger en liten stenmjölsbelagd öppen plats som lämpar sig för petanque och andra parkspel.

Träden kring torget är oxlar. Andra små blommande träd och några hästkastanjer har planterats längs parkens kanter. Buskrabatterna består bland annat av olika nya och gamla buskrossorter.

Torget i Margaretaparken pryds av frodiga perennrabatter. Hemmo Rättyä
Praktbetonika ’Betonica macrantha’ i Margaretaparken. Hemmo Rättyä
Rosa ‘William Baffin’ i Margaretaparken är en kanadensisk sort i den så kallade explorerserien, där alla är uppkallade efter upptäcktsresanden. Hemmo Rättyä
Rosa ‘Minette’ eller mustialaros, en gammal traditionell finländsk ros, i Margaretaparken. Hemmo Rättyä

I parken blommar till exempel traditionella finländska rosor såsom bukettros, mustialaros (Minette), poppiusros och valamoros. Utländska hållbara varieteter innefattar hurdalsros och de kanadensiska ‘John Cabot’ och ‘William Baffin’. Dessutom blommar här bland annat vresrosen “Rudolf” och den doftande jungfrurosen (Rosa alba) ‘Maiden’s Blush’. Frodiga perenngrupper har placerats mellan buskplanteringarna.