Gertrudsparken ligger i stadsdelen Hertonäs strand. Parken ingår i en kedja av små parker längs Fruarnas stig och är den mest aktivitetsbetonade av dessa parker. Effektivitetskraven var höga när parken anlades eftersom det fanns lite utrymme i bostadsområdet och många aktiviteter måste placeras i denna kvarterspark.

Den svagt mot väst sluttande gräsmattan i Gertrudsparken kantas av träd- och buskplanteringar. Hemmo Rättyä

Det bor många barn i det nya bostadsområdet, men det finns inte mycket utrymme för bollspel och fysiska lekar. Av den anledningen försågs parken med ett lekområde för sådana aktiviteter. Gertrudsparken används på dagen av ett dagis och lekområdet är därför omgärdat av ett högt stängsel. Parken har gungor, en liten klätterställning med rutschbana, sandlåda, fjädergungor och nyckelpigsfigurer samt bänkar och bord.

En zon med växter i flera nivåer har planterats kring bostadskvarteren och där växer frodiga träd och buskar. Också Fruarnas stig kantas av träd- och buskplanteringar, som inramar den svagt mot väst sluttande gräsmattan.