Huvudattraktionen i Torsnäsparken är sandstranden som vetter mot söder. I utformningen av parken har målet varit att försöka skapa skillnader mellan de olika delarna. Den öppna sandstranden och gräsmattorna intill lämpar sig för alla åldrar. Låga växter skapar lugna utrymmen och bevarar utsikten mot havet. Dimensioneringen av planteringarna skapar rytm och ger parken en egen prägel.

De branta klipporna döljer många spännande platser för äventyr och rekreation. Här porlar också en liten bäck nerför klipporna och lockar till lekar. Tidigare låg här en dansbana och grillplats, men tyvärr har båda förstörts efter att ha utsatts för vandalism. Dansbanan brann ner 2008.

Torsnäs lekpark är mötesplats för grannskapets barn, mammor och små skolelever. Lekparksbyggnaden hyser också dagis och lågstadieskola.

Torsnäs lekpark är utformad för barn i alla åldrar samt för olika sportlekar. Det lilla området lockar många besökare och utsätts därför för stort slitage. Ställvis finns det tydligen inte tillräckligt med gång- och cykelvägar eftersom det redan har bildats genvägar över gräset. Även om det nya bostadsområdet verkar ha stora grönområden så är parkerna små i förhållande till det tättbebyggda området, med lite grönyta per invånare.