Hoppa till innehållet

Hertonäs strand – från oljedepå till blomstrande stadsdel

Cisseleparken

Cisseleparken är en frodig vistelsepark som fått sitt namn efter Cissele Bengtson, en av fruarna på Hertonäs gård. Parken inramas av låga vallar där det växer träd och buskar. Mitt i parken ligger en svagt sluttande gräsmatta. Gångarna är betongstenlagda och kantas av bänkar.

Vid södra kanten av parken ligger en liten grusplan med parkmöbler för barn i skolåldern. Här finns också utrymme för mindre parkspel.

Cisseleparken

Yta 2 615 m2

Planering byggnadskontoret, Kaisu Ilonen, 1996

Cisseleparken

Yta 2 615 m2

Planering byggnadskontoret, Kaisu Ilonen, 1996