Cisseleparken är en frodig vistelsepark som fått sitt namn efter Cissele Bengtson, en av fruarna på Hertonäs gård. Parken inramas av låga vallar där det växer träd och buskar. Mitt i parken ligger en svagt sluttande gräsmatta. Gångarna är betongstenlagda och kantas av bänkar.

Cisseleparken inramas av låga vallar där det växer träd och buskar Hemmo Rättyä
Vid södra kanten av Cisseleparken ligger en liten grusplan med parkmöbler för barn i skolåldern Hemmo Rättyä

Vid södra kanten av parken ligger en liten grusplan med parkmöbler för barn i skolåldern. Här finns också utrymme för mindre parkspel.