Suoraan sisältöön

Park promenad Tomtbacka

  Tomtbacka är det största grön- och rekreationsområdet i Helsingfors och känns som verklig landsbygd för Helsingforsborna. Området ingår i Helsingfors centralpark och hör till Domarby distrikt söder om Vanda å i norra Helsingfors. Den lugna landsbygdsnaturen kan nås med lokalbuss från Helsingfors centrum på under en timme. Bussresan räcker cirka 45 minuter och därefter följer en promenad på 1–2 kilometer. Tomtbacka ligger vid gränsen mot Vanda stad. Mellan Helsingfors och Vanda rinner Vanda å.

 • Tomtbacka gård idag

 • Grotens fors

 • Vanda åbrink

 • Tomtbacka urskogsområde

 • Långforsens backlundar

 • Nackböle arboretum

 • Domarby gårds historia

 • Två gång- och cykelbroar korsar ån; den ena vid Långforsens övre lopp och den andra söder om Tomtbacka husdjursgård. Bussarna 650 och 620 stannar intill den senare av broarna (hållplatsen vid Försöksgårdsgatan), och därifrån är det en kort promenad på cirka en kilometer till Tomtbacka gård. Promenadsträckan från ändhållplatsen för buss 67 vid Lagmansparken i Torparbacken i Helsingfors är cirka två kilometer. Bussarna avgår från Järnvägstorget i Helsingfors centrum.

  Med namnet Tomtbacka hänvisar man ofta också till en gammal herrgårdsbyggnad på Tomtbacka gård som ägs av Helsingfors stad. Det finns fem naturskyddsområden på gårdens marker. Områdena utgör en del av de odlingsmarker som i tiderna hörde till Domarby gård.