Långforsens backlundar ligger något längre från Tomtbacka, i den nordvästra delen av Centralparken på båda sidor om Vanda å. Området ägs av Helsingfors respektive Vanda stad; 4,74 ha hör till Helsingfors och 12,8 ha till Vanda. För att skydda lundarna och naturen kring ån fredades området den 10 maj 1984. Den del av skyddsområdet som hör till Vanda utvidgades 2007.

Långforsen är cirka en kilometer lång och därmed den längsta forsen i naturtillstånd i Vanda ås nedre lopp. På båda sidor om ån växer frodiga grandominerade lundar. Bland de över etthundraåriga granarna finns också hasselbuskar, skogstry, tibast och färggrant blommande lundväxter såsom springkorn, vårärt och gullpudra. Tack vare informationstavlorna och de markerade stigarna är det lätt att bekanta sig med naturen i området. Här finns också utsiktsplattformer på båda sidor om ån.

Långforsens backlundar Jussi Helimäki