Det skyddade området ligger norr om åkrarna i Tomtbacka. Med sina våtmarker och lundar är Grotens fors en mångsidig natursevärdhet. I slutet av 1700-talet låg en sågkvarn vid forsen. Totalt cirka 3,13 ha av naturskyddsområdet är vattendrag. Området ägs av Helsingfors stad och skyddsbeslutet fattades den 5 juni 1990, särskilt på grund av det rika fågellivet.

Forsen är 300 meter lång och den lägst belägna naturliga forsen i Vanda å. Många vackra strandväxter trivs på stränderna vid lugnvattnet efter forsen, bland annat kaveldun, sjöfräken och igelknopp. Intill åkrarna på södra sidan om lugnvattnet står en fredad vresalm, Ulmus laevis, det enda naturligt växande exemplaret i Helsingfors. Vresalmen är ett av de mest sällsynta träden i Finland. Det är en kvarleva från perioden efter istiden då klimatet i Finland var varmare än idag.

Gulsparv Jussi Helimäki
Vid Grotens fors växer en ståtlig fredad vresalm Pira Cousin
En trappa leder ned till Grotens fors Kyllikki Ranta
En fiskare vid Grotens fors Kyllikki Ranta

En annan sällsynt art i forsen är flodhättesnäckan, som i sin tur är en kvarleva från Ancylussjön, som efter istiden låg där Östersjön ligger idag. Den frodiga strandängen domineras i stor utsträckning av videastern, Aster x salignus, en förvildad odlingsväxt. Bland annat höglandsboskap från Tomtbacka gård används för att hålla den i schack. För boskapen finns inhägnade betesmarker på strandängarna.

De täta lundskogarna på sluttningarna vid Grotens fors ingår i ett nationellt lundskyddsprogram. På våren blommar vitsippor, vårlökar och stora nunneörter på sluttningarna och svalört på svämjorden vid stranden. Besökare kan beundra ålandskapet och de vackra lundväxterna, betrakta flugfiskare eller kryssa mängder av fåglar. I sommarnatten kan man få höra näktergal, olika sångare (t.ex. härmsångare), törnskata och kornknarr.

Fiske

Den som har skaffat statens fiskekort och lokalt fisketillstånd kan fiska med drag eller fluga mellan Grotens fors och bron vid Långforsen, men mete är inte tillåtet på denna sträcka. Vid övriga delar av ån är mete tillåtet utan särskilt tillstånd. Där Vanda å utgör gräns mellan kommunerna får invånare i båda kommunerna fiska på båda stränderna. Information om fiskebestämmelser.

Även turister får fiska om de har fisketillstånd för tillfälliga besökare.

Här säljs tillstånden.