Suoraan sisältöön

Park promenad Naturnära parker i Gamla Nordsjö

    Nordsjö är den till ytan största av Helsingfors stadsdelar och den som ligger längst österut. Stadsdelen gränsar i norr mot Vanda stad och i öster mot Sibbo kommun. Den södra delen av Nordsjö består av tre stora uddar – Ramsöudden, Kallviksudden och Nybondas – och av flera olika stora öar. Nordsjö har en mångsidig natur med flera naturskyddsområden och av dessa är Kallviksåsen och fågelvattnet i Borgarstrandsviken de mest betydande. Stadsdelen har utvecklats i faser på 1960-talet, 1980-talet och 2000-talet. År 2010 hade Nordsjö cirka 39 000 invånare.

  • Ilveskorpi­parken

  • Liinamaaparken

  • Rödstens­parken

  • Kärlekens skog – Nordsjö

  • Lekparken Draken

  • Botås­vägens gatuträds­arboretum