Parkens areal är 5,23 hektar och den ligger i ett område som avgränsas av Lilla Ullholmsgränden och Trutholmsstigen.

I det efterkrigstida Finland förkroppsligade Keijo Liinamaa tron och önskan att bygga ett bättre samhälle. Metoderna han använde på 1960- och 1970-talet omfattade förlikning av arbetstvister, byggande av socialskyddet och utjämning av inkomstskillnaderna. Han lyckades förhandla fram Finlands första inkomstpolitiska avtal, som starkt bidrog till att Finland utvecklades till en välfärdsstat.

Från fabrikssamhället i Mänttä till rikspolitiken

Keijo Liinamaas far Robert Liinamaa var kopparslagare vid Serlachius fabrik i Mänttä och ansvarade senare för arbetsförhållandena vid fabriken. I den här atmosfären tillbringade Keijo Liinamaa sin barndom och ungdom, fick ta studenten och begav sig för att studera juridik. Fabriksortens och familjens bakgrund innebar att det föll naturligt för Liinamaa att ansluta sig till det socialdemokratiska partiet.

Det inkomstpolitiska avtalets fader

Den finländska ekonomins balans rubbades på 1960-talet. Ihållande prishöjningar och löneförhöjningar orsakade en inflation som tärde på ekonomin. Regeringen gav Liinamaa en specialuppgift: Liinamaa skulle förhandla fram en centraliserad löneuppgörelse med parterna på arbetsmarknaden. Det här ledde till det första inkomstpolitiska avtalet år 1968, i sam band med vilket Liinamaa fick särskilt beröm för sin förhandlingsförmåga.

Minister och kanslichef

Liinamaa tjänstgjorde som justitieminister och andre finansminister 1970, arbetskraftsminister 1971–1972 samt som statsminister 1975. Alla dessa regeringar var tjänstemannaregeringar. Under den tid han var statsminister hölls den internationella europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen ESK, då Finland var på löpsedlarna i medierna i hela världen.

Liinamaa fungerade senare som kanslichef vid arbetskraftsministeriet. När Liinamaas gamla tjänst som riksförlikningsman lediganslogs år 1979 blev han åter riksförlikningsman.

Keijo Liinamaa och Nordsjö

Liinamaa bodde i Nordsjö från år 1965. Hans barn gick i Nordsjö samskola. Liinamaa var medlem i skolans föräldraråd i 10 år. Liinamaa var medlem i kyrkorådet i Nordsjö 1967–1971 och fungerade som styrelseordförande för stiftelsen Vuosaari-Säätiö 1968–1970. Han var ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 1973–1976.

Keijo Liinamaa avled plötsligt på en motionsstig i närheten av sitt hem år 1980, 51 år gammal.