Träd har en speciell betydelse för människan. De är levande symboler för naturens kraft och kontinuerlighet. Träden ger oss och alla djur, fåglar och insekter syre och de binder koldioxid. Träden är vackra att se på under alla årstider, de bjuder på mat och skydd och rengör luften.

Helsingfors första Kärlekens skog planterades av helsingforsarna den 28 augusti 2020. I skogen finns tio olika trädslag och sammanlagt 280 träd.

Kärlekens Skogs Informationstavla.

Idén till Kärlekens skog kom från turismföretagare Anu Nylund i mars 2016, under världens skogsdag. Bakom Kärlekens skog ligger idén på att hitta ett alternativ till kärlekslåsen som blivit vanliga ute i världen. Idén utvecklades till ett koncept där man planterar ett symboliskt träd som tecken på en evig kärlek. Idé fördes vidare med en motion av stadsfullmäktigeledamot Leo Stranius och genomförs nu av staden. Invånarna kan reservera ett träd tillsammans med en vän, en älskad, ett barn eller ett barnbarn och plantera det tillsammans.

Kärlekens skog planteringsevenemang den 28 augusti 2020 Kirsikka Mattila
Skogslinden och biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki.

Det går att komma och hälsa på sitt träd och man kan följa dess tillväxt och välbefinnande till exempel genom att fotografera det. Bilderna kan delas på instagram #rakkaudenmetsä.

Mood of Finland Oy äger konceptet Kärlekens skog och stöder Naturarvsstiftelsens verksamhet. Med konceptet Kärlekens skog samlar man in medel som via Naturarvsstiftelsen används för att skydda urskogarna.