Helsingfors stad förbereder sig för klimatförändringen genom att pröva nya stadsträdslag. Botåsvägen är ett ställe där nya trädslag testas. I och med de 44 gatuträd som planterades våren 2012 har det vid Botåsvägen uppstått ett gatuträdsarboretum, en experimentplantering med nya gatuträd av olika arter och sorter. Antalet planterade arter och sorter uppgår till totalt 12.

Experimentet med trädslag på Botåsvägen följer riktlinjerna i Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus (”Riktlinjer för användningen av växter på Helsingfors byggda grönområden”). Ett av målen för riktlinjerna är att göra urvalet av trädslag i Helsingfors mer mångsidigt. Det finns många fördelar med ett rikligt utbud av arter. Stadsnaturens mångfald och ekologiska hållbarhet förbättras och stadsborna får nya växtupplevelser. Att göra urvalet av trädslag mer mångsidigt går inte i en handvändning. Man måste säkerställa att arterna trivs i Helsingfors växtzon och i alla väderförhållanden. Det tar tid att testa arterna, och alla experiment lyckas inte.

1 KAUKASISK VINGNÖT Pterocarya fraxinifolia Uppsala
2 PELARRÖNN Sorbus aucuparia ’Erecta’
3 PYRAMIDHAGTORN Crataegus monogyna ’Stricta’
4 PELARBÄRAPEL Malus baccata ’Street Parade’ och 5 Malus sp.
6 FÅGELBÄR Prunus avium E
7 KÄRREK Quercus palustris
8 TURKHASSEL Corylus colurna
9 SILVEROXEL Sorbus incana E
10 GINKGO Ginkgo biloba
11 PYRAMIDAVENBOK Carpinus betulus ’Fastigiata’
Botåsvägens gatuträdsarboretum Satu Tegel
Botåsvägens gatuträdsarboretum Satu Tegel

Experimentarternas framgång följs upp. Faktorer som följs upp är bland annat livskraft, sjukdomar och parasiter, blomning, höstfärger samt etablering på våren och förberedelser för vintern. Erfarenheterna av experimentträden utnyttjas när arturvalet för kommande trädrader planeras och när gamla trädrader och alléer förnyas.

Gatuträdsarboretums trädslag