Ilveskorpiparken är Nordsjöbornas ”Tölöviken”. Parkens naturnära atmosfär och möjligheten till rekreation lockar besökare i alla åldrar. Ilveskorpiparken – tidigare Kangaslampiparken – ligger i Mellersta Nordsjö, även kallat Gamla Nordsjö. Gårdsplanerna i det glest bebyggda Gamla Nordsjö är mer skogbevuxna än trädgårdslika. Parken öppnar sig söder om det gamla köpcentret i Nordsjö, mellan Svartviksvägen och Stenholmsvägen. Området kring träsket Kangaslampi ingår i parken och är den äldsta bebodda delen av Nordsjö. Enligt forskare odlades marken här redan för över 1000 år sedan. Det nuvarande bostadsbeståndet är huvudsakligen från 1960-talet.

Parken har en naturlig karaktär och domineras av det runda träsket Kangaslampi som ursprungligen var våtmark med gyttjig botten. Ännu på 1960-talet varnade man barn för träsket, tills det blev iståndsatt för rekreation. Det finns många fantasifulla berättelser om människor och hästar som drunknat i träsket, och om träskets Sjöfru som förför män.

Stränderna kring träsket i Ilveskorpiparken har rustats upp och är nu delvis naturliga, och pryds av två allmänna bryggor med räcken. Hemmo Rättyä
Små och lite större barn har separata lekområden i Ilveskorpiparken. Hemmo Rättyä
Ilveskorpiparken Hemmo Rättyä
Strandstråket kring träsket i Ilveskorpiparken pryds av skulptör Olli Salos stenskulpturer Propeller I–II. Hemmo Rättyä

Vid den senaste renoveringen kallades försvarsmaktens sprängämnesexperter till platsen eftersom man var rädd för att det skulle finnas odetonerade sprängämnen i träsket. Människor som bodde i närheten berättade att det från ammunitionsförrådet i Svarta backen hade sänkts diverse skrot i träsket efter andra världskriget, men man hittade endast gammalt och numera ofarligt krut.

Stränderna kring träsket har rustats upp och är nu delvis naturliga, och pryds av två allmänna bryggor med räcken. I synnerhet fåglar trivs bra kring bryggorna; här finns ett permanent fågelbestånd. Också sångsvanen, Finlands nationalfågel, har påträffats här. På nätterna flyger vattenfladdermöss precis över vattenytan på jakt efter föda. Mellan trädtopparna kan man få se nordiska fladdermöss, som också har påträffats på andra ställen i Nordsjö. Som en påminnelse om träskets förflutna som kärr växer här fortfarande vissa kärrväxter, t.ex. det kraftigt doftande riset skvattram.

I samband med renoveringen fick den förfallna lekplatsen en ansiktslyftning. Nu har små och lite större barn separata lekområden. I närheten finns en minnestavla över magister Martti Ilveskorpi (1908–1973), primus motor för byggverksamheten i Nordsjö. Minnestavlan har satts upp av Nordsjösällskapet.

Martti Ilveskorpi var en stor visionär, idealist och organisatör vars mål var att göra det möjligt för vanligt folk att skaffa sig en egen bostad till rimligt pris. År 1956 grundade han en förening för bostadssparare, Asuntosäästäjät ry. De blivande invånarna gav en arbetsinsats på 100–150 timmar per månad, och byggde därmed upp till tre fjärdedelar av sina framtida hus själva. På så sätt kunde bostadsspararna – de blivande invånarna – få en förmånlig ägarbostad.

Strandstråket kring träsket pryds av skulptör Olli Salos (f. 1967) stenskulpturer Rörsystem I–II och Propeller I–II. Skulpturerna är ungefär en kubikmeter stora och gjorda av granit eller spektrolit, med olika geometriska figurer; rör och propellrar. Salos tidlösa stenskulpturer bär på reminiscenser av vikingatida gravar, samtidigt som de innehåller former och tecken från samtidskonst.

Parken pryds av vackra växter, såsom hortensior, kaprifolväxter, olika perenner, naturliga växter, vattenväxter och ståtliga klotpilar och blommande träd. I den östra delen av parken finns också en imponerande rhododendronrabatt.

Söder om träsket ligger en fuktig sänka som efter uppdämning och försiktig behandling av markytan har blivit kärrområde. Vattenmängden i kärrområdet kan regleras med en fördämning i bäcken. Kärret utgör ett intressant observationsobjekt för parkbesökare och inom skolornas biologiundervisning. En frodig ”djungelbäck” går från kärret till träsket.