Ullasparken ligger på den norra stranden av Lilla Kallvik, mellan de nya bostadskvarteren vid Lekholmsvägen och vattnet. I väster gränsar parken mot Kallviksvägen och Kallviksstråket. Parken iståndsattes på 1990-talet och har snabbt blivit en mycket populär strandpark. Ullasparken har fått sitt namn efter den röda Villa Ullas, som byggdes i mitten av 1800-talet och som idag hyser ett café drivet av Helsingfors stads ungdomscentral.

Parken är av typen skogsträdgård, en så kallad woodland garden, med blandskog som i norr består av talldominerad moskog. Korsningen där flera parkgångar möts bildar en öppen plats i skogen med planteringar av ljung, kryptujor och pimpinellrosor. Tyvärr har växterna förstörts av kissande hundar.

Det charmiga café Villa Ullas drivs av socialverkets enhet för arbetsvägledning för unga. Hemmo Rättyä
Naturskyddsområdets sandstrand in Lilla Kallvik. Hemmo Rättyä

Närmare stranden är marken fuktig och där växer blandskog med björk, gran och tall. Vid vattnet ligger en strandäng där det ställvis växer al. Marken täcks av ett tunt förnaskikt som är mycket slitagekänsligt. I parken står gamla villor och gårdsbyggnader. Villorna omges av olika stora trädgårdar. Hyresgästerna ansvarar för underhållet av villorna.

En över 250 år gammal villa hyser idag det mycket charmiga café Villa Ullas, som drivs av socialverkets enhet för arbetsvägledning för unga. Caféet är öppet året runt kl. 10–16.

Nya flervåningshus har byggts i närheten av Ullasparken. Genom parken går gång- och cykelvägar till den lokala skolan och till Kallviksåsens naturskyddsområde samt till Stora Kallviks badstrand.

Bredvid dagisbyggnaden i den nordöstra delen av parken ligger en lekplats och i skogen en hundrastgård. Utmed strandstigen finns vistelseplatser med grillar och bryggor. Man skall ha eget grillkol med sig, om man tänker grilla på grillplatsen.

Om du vill njuta av det vackra åslandskapet kan du till exempel cykla längs åsen och sedan ta ett uppfriskande dopp vid Kallviksuddens badstrand.