Sandskutsparken förbinder hela bostadsområdet Kallvik i Nordsjö med havet. Såsom namnet på parken antyder består strandområdet av ett tidigare industriområde och tillhörande kajer. Den smala parken avgränsas av gatan Sandskutsstranden, med bostadskvarter norr om gatan. Parken har fått sitt namn efter de skutor som användes för att transportera sand och som avgick härifrån. Sanden användes särskilt av bolaget Saseka OY som tillverkade lättbetongblock, så kallade Siporexblock.

När fabriksbyggnaderna revs och parken skulle byggas bad man studerande vid Konstindustriella högskolan komma med idéer om vad som kunde bevaras i parken för att avspegla områdets industriella förflutna. Resultatet blev att alla fabrikskonstruktioner inte revs, utan studerandena och arkitekterna utnyttjade den forna sandsilons fundament och transportörernas betongstöd till att skapa ett massivt installationskonstverk som symbol för en kaj.

Den forna sandsilons fundament och transportörernas betongstöd utnyttjades till att skapa ett massivt installationskonstverk som symbol för en kaj. Hemmo Rättyä
Från Sandskutsparken avgår en färja bland annat till Fagerö, ett populärt rekreationsområde bland Helsingforsbor. Hemmo Rättyä

På båda sidor om strandparken har nya båtbryggor byggts i anslutning till två strandtorg; Kalksandstorget i väst och Sandkajstorget i öst. Parken utgör en smal remsa som förenar bryggorna och strandtorgen, och längs vattnet går en strandbank med en gång- och cykelväg och ytterligare bryggor. Från Sandskutsstranden avgår en färja bland annat till Fagerö, ett populärt rekreationsområde bland Helsingforsbor.

Parkens gräsmattor avgränsas mot gatan och torgen av trädplanteringar. Också på strandbanken finns planteringar; mellan gångarna växer klotpilar och buskar, till exempel sandkörsbär som trivs utmärkt här. De svarta naturstenarna längs stranden är gabbro, som förekommer i Nordsjö.