Suoraan sisältöön

Park promenad Jordkonst och urban planering i parkerna i det nya Nordsjö

    Den som vill känna en fläkt av att vara utomlands ska ta metron till Nordsjö och gå genom Helsingfors mest speciella jordkonstpark och sedan styra stegen mot Nybondaskanalen. Här kan man beundra högklassigt modernt byggande och den längsta badstranden i Helsingfors, och den som ännu har energi kan fortsätta till rekreationsskogarna i Nybondas.

  • Svartstens­parken

  • Lillkallviks­parken

  • Nybondas­kanalen och Vackertväders­parken

  • Den andra stora byggboomen i Nordsjö inföll på 1980-talet, när först Havsrastböle och sedan Kallvik byggdes till bostadsområden med cirka 1000 nya hem. Enligt stadsplanerarnas vision skulle Nordsjö bli en stadsdel för upp till 55 000 människor, men detta ledde till protester bland de befintliga invånarna. En folkrörelse samlade in 15 500 namn på en appell där man motsatte sig de väldiga planerna. En kommersiell hamn förmådde man inte förhindra, men tillsammans med bolaget Paulig Ab lyckades man begränsa invånarantalet till 40 000 personer.

    Byggboomen innebar att Nordsjö fick metroanslutning och ett verkligt områdescentrum kring köpcentret Columbus och kulturcentret Nordhuset. Köpcentret, som byggdes på uppdrag av Paulig och ritades av arkitektbyrån Arkkitehdit Tommila, stod klart 1996, medan kulturcentret ritades av arkitektbyrån Heikkinen–Komonen och blev klart 2001, samtidigt som Mosaiktorget. Det nyaste bostadsområdet – det maritima Solvik med högklassiga ägarbostäder – byggs fortfarande. Det ska få cirka 7 000 invånare.

    www.aurinkolahtiseura.fi (på finska)