Tilkängen utgör en naturlig fortsättning på lekparken och omfattar också en skogig del på västra sidan av Lillhoplaxviken, liksom strandområdena vid Hagabäcken från vattenfallet vid Tilktorget till Korpasvägen. Tilkängen är en vistelse- och aktivitetspark, backarna är t.ex. utmärkta för terrängcykling. Vad är bakgrunden till det speciella namnet? I Lillhoplax finns en grupp namn med förleden Tilk-. Det finska ordet tilkka eller tilkku betyder en liten (jord)plätt, ett stycke odlingsjord eller äng. Redan 1907 användes ordet i ett namn; Tilkka sjukhus.

Tilkängen utgör en naturlig fortsättning på lekparken Viiri. Elina Nummi
Klätterhortensia. Elina Nummi
Moder jord, ett verk av konstnär Sanna Karlsson-Sutisna. Elina Nummi
Konstnär Sanna Karlsson-Sutisnas verk Kulturkolonnaden. Elina Nummi
Bronsskulpturen Bältdjuret är ett verk av konstnär Sanna Karlsson-Sutisna. Elina Nummi
Bronsskulpturen Hundvalp, ett verk av konstnär Sanna Karlsson-Sutisna. Elina Nummi
Hagabäcken är känd för sina öringar och kan beskådas från en plattform som pryds av lindar klippta så att de liknar sjömärken. Elina Nummi
Öringarna lyckas ta sig upp för vattenfallet vid Tilktorget, trots att det inte egentligen är en fisktrappa. Elina Nummi

En speciell sevärdhet i parken är konstnär Sanna Karlsson-Sutisnas konstpark för barn, Livets Blomma. Denna skulpturpark uppstod på konstnärens initiativ och har fortsatt att växa år för år. Största delen av verken är av trä, men också de gripande bronsdjuren och Moder Jord i keramik gör parken till en upplevelserik utställning med utomhuskonst. Det är tillåtet att vidröra verken!

Hagabäcken som rinner ut i Lillhoplaxviken är känd för sina öringar. Fiskarna lyckas med konststycket att ta sig upp för vattenfallet vid Tilktorget – som inte är någon fisktrappa även om detta ibland påstås – och fortsätter sedan under Vichtisvägen och lägger sin rom i Köpingsparken eller ända upp i Månsas!