Viiri är en av Helsingfors 71 lekparker och utgör en del av Tilkängen och Korpasparken. Byggnadskontorets parkplanerare Mikko Koivistoinen utformade parken utifrån idéer som han fått av barnen i grannskapet. Samarbetet resulterade i ”lekgatan” Leikkikatu och olika aktiviteter längs med den: gungor, terrängcykelbana och klätterställningar. De stora gräsmattorna är utmärkta för olika spel, och blommande körsbärs- och prydnadsäppelträd samt pichtagranar och buskar både ger skydd och gör området attraktivt.

En amfiteater byggdes på invånarnas begäran och den används som läktare vid parkfester och som matplats för barnen då de på sommaren serveras lunch där. Parken har också en grund plaskdamm för vattenlekar, med små fontäner som sprutar vatten. Runt omkring dammen och bakom huset står Juha Brusilas trollskulpturer av sten, som barnen kan utnyttja i sina lekar eller klättra på. Sedan år 2000 har det också funnits en konstvagn för barn i lekparken.

Lekparken Viiri har en grund plaskdamm för vattenlekar, omgiven av Juha Brusilas stenskulpturer. Mikko Koivistoinen
”Lekgatan” Leikkikatu med gungor, terrängcykelbana och klätterställningar. Mikko Koivistoinen

Utanför det egentliga lekområdet är Viiri en vild och naturlig park. Bredvid den röda lekparksbyggnaden ligger en rolig äventyrsskog och bakom den en spännande buskdjungel. Den som vågar tränga sig genom djungeln kommer till en liten flytande brygga vid den muddrade dammen i Korpasbäcken.

Tre instruktörer leder aktiviteterna i lekparken, men också invånarna planerar och deltar i verksamheten, och ett exempel på detta är ett självbetjäningscafé. På sommaren har Viiri cirka 200 besökare per dag. Miljöfrågor är viktiga för lekparken; Viiri är aktiv i Grön Flagg, ett program för miljöfostran. Målet är att minska avfallet och att gynna måttlig konsumtion och en hållbar livsstil. www.vihrealippu.fi