Lillhoplaxparken kan nås från Tilktorget. På vägen dit lönar det sig att stanna till på utsiktsplattformen vid Hagabäckens vattenfall. Plattformen pryds av lindar som klippts så att de liknar sjömärken. Parken vid havsviken är den största i området och präglas av öppenhet. Den byggdes på låglänt landhöjningsmark där det växte unga björkar och alar. Nu ligger här ett nästan tre meter tjockt lager av fylljord. Den inhägnade spelplanen används av skolelever och andra invånare.

Den låga kullen kantad av almar och björkar är idealisk för solbad och frisbeekastning. En stor alm och några björkar står på den tidigare strandbanken, på det ställe där området med försäljningsbaracker, kallat ”de fattigas Stockmann”, upphörde. Mitt i parken ligger en damm som samlar områdets dagvatten innan det når havet. Största delen av Lillhoplaxparken var tidigare en del av havsviken och fylldes ut med jordmassor från den del av viken som muddrades. Terrängen har utformats så att det bildas ett dräneringsnätverk av ”lerspiraler” som gör att vattnet långsamt rinner ut mot havet. Ett stort regnvattenavlopp från Mannerheimvägen rinner också ut i dammen. Omgivningen kring dammen har ännu inte färdigställts.

Den inhägnade spelplanen i Lillhoplaxparken används av skolelever och andra invånare. Hemmo Rättyä
Gräsplanen i Lillhoplaxparken ser ut som en scen, skenbart förlängd av ett falskt perspektiv. Hemmo Rättyä.

Det viktigaste temat i parken är den öppna, böljande gräsmattan som avgränsas av raka gångar och klara växtgrupper på båda sidor om gräset. Närmare stranden smalnar den öppna ytan. Betraktad från McDonaldsbyggnaden ser gräsplanen ut som en scen, skenbart förlängd av ett falskt perspektiv. Detta trick från scenografikonsten skapar ett intryck av rymd i den lilla parken och kring gången som går förbi byggnaden.

Den lilla stenbelagda ytan bredvid gräsmattan används som uteservering av McDonalds, som också sköter om underhållet och bevattningen av gräsmattan. Gräsmattan har en kraftigt böljande yta, vilket man hoppas ska avskräcka fotbollsspelare. Längs Paciusgatan står grupper med tre olika rönnarter, som i synnerhet till hösten är praktfulla. Särskilt ullungrönnen lyser som en låga i höstens lövbrand.

Pelaraspar står likt vakter vid lekparken Rantapuisto. Elina Nummi
Lekparken Rantapuisto. Elina Nummi
I Lillhoplaxparken intill McDonalds står grupper med tre olika rönnarter. Elina Nummi
Särskilt ullungrönnen lyser som en låga i höstens lövbrand. Elina Nummi

Lillhoplaxparken rymmer en lekpark, utformad av grönområdesplanerare Terttu Hilli. Lekparken Rantapuisto hör till Paciushuset, som förutom lekparken omfattar daghemmet Pacius och grupphemmet Solina för vuxna med utvecklingsstörning. Buskplanteringar avgränsar olika lekområden i parken, och för att skapa en känsla av naturlighet har stenar använts i sandlekområdet. Här finns en cykelbana med färggrant stötdämpande underlag. Parken omges av ståtliga pelaraspar som vaktar barnen likt vaktsoldater. Den lilla spelplanen används flitigt på eftermiddagen då skoleleverna intar parken.