Suoraan sisältöön

Park promenad Retroparker i Rönnbacka

    År 2012 fyllde den så kallade skogsförorten Rönnbacka 50 år. Den kärva naturen i området präglas av klippiga och skogsklädda backar med små dalsänkor däremellan. Vanda å rinner längs västra kanten av området. Utmed ån finns både skogsklädda områden och odlingsmark. Rönnbackas charm bygger inte bara på den öppna naturmiljön utan också till exempel på byggnadernas detaljer. Arkitekturen kännetecknas ofta av en överlagd enkelhet.

  • Rönn­backas historia

  • Glimmer­parken och Täljstens­parken

  • Rönnbacka ungdoms­park

  • Jättegrytorna Aarnipata och Raunin­malja

  • Byggnaderna har placerats i landskapet på naturens villkor. Rönnbacka anses vara en modern modellförort och dess detaljplanemässiga och arkitektoniska värden har väckt uppmärksamhet. Förorten kan till och med ståta med Helsingfors första arkitekturstig, som finansierades med hjälp av en förortsfond. Rönnbacka byggdes upp under hela 1960-talet och ska nu få en skyddsplan där också de naturliga parkerna och landskapen kommer att skyddas. Rönnbacka har cirka 7 500 invånare.

    Grönområdena i Rönnbacka kan med rätta – och trendigt – kallas retroparker. Parkerna består främst av skogar, klippor och dammar, som människan med respekt och omtänksamhet har bearbetat så att de bättre ska tåla slitage och aktiviteter.