Man borde inte få besöka i Rönnbacka utan att bekanta sig med dess unika naturminnesmärken; Aarnipata och Rauninmalja, de äldsta jättegrytorna i Finland. Till skillnad från andra kända jättegrytor i Finland är dessa äldre än den senaste nedisningsperioden, vilket innebär att deras ålder är över 50 000 år, eventuellt rentav över 100 000 år. Detta gör dem unika i Finland och hela Skandinavien.

Den större av de två, Aarnipata, är upp till 6,9 meter i diameter och 8,45 meter djup, och dess största löpare är 1,6 meter i diameter och väger cirka 6 ton. Rauninmalja är inte heller liten med en diameter på 1,6 meter och ett djup på 3,2 meter.

Jättegrytorna i Rönnbacka har till och med rubbat vägar. När de upptäcktes 1993 och 1994 ledde det till att byggandet av underfarten under Örstensvägen två gånger måste avbrytas. Det som gör det hela ännu mer speciellt är att båda upptäcktes av amatörgeologen Sulo Savolainen, en av arkitekterna som planerade Rönnbacka på 1960-talet, och att de upptäcktes precis innan platsen där de ligger skulle sprängas bort.

Jättegrytorna i Rönnbacka fredades 1995 och döptes våren 2008 till Aarnipata och Rauninmalja Sakari Neuvonen
Jättegrytorna Aarnipata och Rauninmalja i Rönnbacka är imponerande naturminnesmärken Päivi Seikkula

Jättegrytorna fredades som naturminnesmärken den 28 mars 1995. Våren 2008 döptes de utifrån en namntävling som ordnades av aktiva invånare. Sommaren samma år byggdes en ny observationsplattform och en informationstavla vid platsen.