Både de anlagda och de naturliga grönområdena i Rönnbacka – inklusive de glest bebyggda tomterna – är förbundna med varandra, vilket skapar goda möjligheter till utomhusrekreation. Glimmerparken och Täljstensparken bildar ett enhetligt grönområde. Glimmerparken på 1,56 hektar anlades i mitten av 1960-talet och är i stor utsträckning ett naturligt grönområde som kännetecknas av tallar och kala klippor. Inte långt från parken ligger ett daghem, så parken ska också lämpa sig för barnlekar.

År 2005 genomgick den nedgångna parken en totalrenovering i 1960-talets anda, planerad av företaget Molino Oy. Kring den sexkantiga plaskdammen i mitten av parken skapades en solig gräsmatta. När detta skrivs är frågan om huruvida dammen får fyllas med vatten tyvärr ännu inte avgjord, eftersom parken inte är en övervakad lekpark.

Glimmerparken anlades i mitten av 1960-talet och är i stor utsträckning ett naturligt grönområde som kännetecknas av tallar och kala klippor Roy Koto
Avslappnad stämning under gratisevenemanget Pihlajamäki goes Blues i Glimmerparken Päivi Seikkula
Den trivsamma Glimmerparken ger besökaren en känsla av att befinna sig i tallskogens famn, och parken är något av ett vardagsrum för Rönnbackaborna Päivi Seikkula
Från Glimmerparken ser man Satos höga byggnader, som har blivit ett landmärke för Rönnbacka Roy Koto

Omgivningen kring dammen anslöts till de naturliga klipporna genom betongstenläggning och träterrasser som byggdes bland tallarna på klipporna. Lekredskapen förnyades och buskagen rensades för att ge bättre sikt. Som en följd av detta ser man nu Satos höga byggnader, Rönnbackas landmärke. Parken ger besökaren en känsla av att befinna sig i tallskogens famn. Den trivsamma parken fungerar som vardagsrum för Rönnbackaborna och som scen för gratisfestivalen Pihlajamäki goes blues i juni. Den avspända festivalen lockar varje år drygt 3 000 bluesvänner till parken. Klicka på denna länk för att uppleva festivalstämningen 2011.

Täljstensparken

Glimmerparken är förbunden med Täljstensparken, som på grund av de änder som trivs i parkdammen också kallas Andparken. Bakom den naturliga dammen finns vackra tallbevuxna klippor. Dammen hette tidigare Svartträsk och där fick ryssarnas hästar dricka vatten när Rönnbacka (som då hette Aarnikkabacken) befästes 1918. Många istida flyttblock av rapakivigranit flyttades med isen från Viborgstrakten till Rönnbacka. Också i Täljstensparken kan man se de här stenarna långsamt vittra sönder.

Dammen i Täljstensparken är populär bland änder Olli Turunen
Täljstensparken består närmast av skog, och sköts också som en skog, även om det finns bänkar eller bord med bänkar utmed de upplysta gångarna Olli Turunen

Parkområdet består närmast av skog, och sköts också som en skog, även om det finns bänkar eller bord med bänkar utmed de upplysta gångarna. Också Glimmerparken fick nya möbler, särskilt med tanke på friluftsentusiaster och fågelvänner.

Rönnbacka har en aktiv invånarförening samt en grupp parkfaddrar som hjälper till med att hålla parkerna städade.