Godset Viks ladugård grundades på mark som hade tvångsinlösts av bönder i Vik. Godset skulle leverera spannmål och foder till Helsingfors stads grundares, kung Gustav Vasas kungsgård. År 1571 förstördes kungsgården av ryssarna. På 1600- och 1700-talet användes Viks ladugård som landshövdingens tjänstebostad. På 1910-talet uppstod det lilla samhället Viksbacka på godsets marker intill Vanda å.

Vik införlivades med Helsingfors vid inkorporeringen 1946, liksom Rönnbacka och Rönninge. Rönnbacka planerades och byggdes i huvudsak mellan 1959 och 1965. Det var ett av de första ställena i Finland där man använde sig av så kallat områdesbyggande. Detaljplanen för området utarbetades 1960 av arkitekt Olli Kivinen. Andra arkitekter som deltog i planeringen var Esko Korhonen och Sulo Savolainen från bostadsavdelningen i Helsingfors Bostadscentrallag Haka (nordöstra Rönnbacka) samt Lauri Silvennoinen från byggbolaget Sato, som hade vunnit en arkitekttävling (sydvästra Rönnbacka). Ytterligare information om arkitekterna finns på Rönnbacka arkitekturstigs webbplats.

Foto Roos, 1963. Helsingfors stadsmuseum
Rönnbacka byggdes upp under hela 1960-talet och ska nu få en skyddsplan där också de naturliga parkerna och landskapen kommer att skyddas Helsingfors stadsmuseum/SKY-Foto Möller 1966
Utsikt från Vanda å mot byggbolaget Satos höga byggnader, som har blivit ett landmärke för Rönnbacka Mikko Tainio
Den kärva naturen i Rönnbacka präglas av klippiga och skogsklädda backar; ett gammalt granitbrott vid korsningen mellan Rönnbackavägen och Rönningevägen Antti Salla