Hoppa till innehållet

Retroparker i Rönnbacka

Rönnbackas historia

Godset Viks ladugård grundades på mark som hade tvångsinlösts av bönder i Vik. Godset skulle leverera spannmål och foder till Helsingfors stads grundares, kung Gustav Vasas kungsgård. År 1571 förstördes kungsgården av ryssarna. På 1600- och 1700-talet användes Viks ladugård som landshövdingens tjänstebostad. På 1910-talet uppstod det lilla samhället Viksbacka på godsets marker intill Vanda å.

Vik införlivades med Helsingfors vid inkorporeringen 1946, liksom Rönnbacka och Rönninge. Rönnbacka planerades och byggdes i huvudsak mellan 1959 och 1965. Det var ett av de första ställena i Finland där man använde sig av så kallat områdesbyggande. Detaljplanen för området utarbetades 1960 av arkitekt Olli Kivinen. Andra arkitekter som deltog i planeringen var Esko Korhonen och Sulo Savolainen från bostadsavdelningen i Helsingfors Bostadscentrallag Haka (nordöstra Rönnbacka) samt Lauri Silvennoinen från byggbolaget Sato, som hade vunnit en arkitekttävling (sydvästra Rönnbacka). Ytterligare information om arkitekterna finns på Rönnbacka arkitekturstigs webbplats.