Suoraan sisältöön

Park promenad Turholms nya blomstring

    De gamla herrgårdarna och villorna med omgivning ger Helsingfors stadsbild ett historiskt djup. Om Turholmsparken i den norra delen av Degerö kunde tala skulle den ha mycket att berätta om flera framstående finländare som flanerat i parken. Denna ursprungligen privata park har gått igenom många varierande perioder, från tidiga glansdagar via förfall till dagens nya uppblomstring. Idag är parken – ibland kallad Helsingfors Monrepos efter parken i Viborg – trots detta nästan okänd för många Helsingforsbor.

  • Herrgårds­parken i Turholm