Hoppa till innehållet

Intill Centralparken – de lummiga 1950-talsparkerna i Månsas

Lekparken Maunula

När den nya lekparksbyggnaden i lekparken Maunula stod klar hösten 1998 skapade byggnadens placering ett behov att arrangera om hela lekparken. Följaktligen gav stadens grönavdelning ännu samma år landskapsplaneringsbyrån Maisema ja Ympäristö Oy i uppdrag att planera området. Planeringen genomfördes interaktivt i en liten arbetsgrupp med representanter från grönavdelningen, socialväsendet och planläggningsavdelningen samt representanter för invånare och användare.

Lekområdena flyttades till den nya lekparksbyggnadens omedelbara närhet. Ett separat inhägnat lekområde skapades för små barn i åldern 0–4 år, medan lite äldre barn, mellan 3 och 10 år, fick ett mer öppet lekområde. Tack vare regntaken kan parken användas i alla väder, och på kvällarna samlas även ungdomar under regntaken. Med tanke på dessa ungdomar byggdes en skateboardpool av betong år 2012. Den designades av en professionell skateboardåkare, så de lokala åkarna kan vara stolta över den.

Den rätt stora plaskdammen är uppdelad i två delar så att den ska lämpa sig för både små och lite större barn. Intill parken finns också två spelplaner och på vintern en skridskobana. Bakom lekparksbyggnaden finns ”Teletubby-kullar”, som på vintern används som rutschbana. Mellan backarna går en rolig linbana.

Lekparken har ett mångsidigt urval växter med till exempel körsbärsträd, näverhägg och ginnalalönn vid sidan av de traditionella björkarna och tallarna. De olika delarna av lekparken avgränsas också av blommande buskar och barrbuskar.

Lekparken Maunula

Yta 1,27 ha

Totalrenovering Maisema ja Ympäristö Oy, 1998

Lekparken Maunula

Yta 1,27 ha

Totalrenovering Maisema ja Ympäristö Oy, 1998