Den egentliga parkkulturen i Månsas fick sin början i och med Andparken. En gren av Hagabäcken rinner genom parken. Stadsträdgårdsmästare Bengt Schalin skapade denna landskapspark med festområde kring 1950, antagligen i en befintlig våtmarkssänka i terrängen. Parken har en liten damm, trevliga gångar, perennplanteringar och vid sidan av inhemska trädslag även popplar och ädelgranar.

Andparken användes i tiderna för sommarfester, medan den numera utnyttjas för parkgympa. Parken börjar vara något nedgången och ska därför enligt planerna genomgå en totalrenovering de närmaste åren. Mest brådskar det med reparationen av belysningen och vattenelementet. Målet är att bevara parkens tidsenliga utseende, och renoveringen kommer att inledas med en växtinventering. Den trivsamma parken kan ses som en port till Centralparken. Bredvid parken finns den lokala grönenhetens byggnad samt en spelplan.