Braxviksparken är ett viktigt inslag i miljön på den del av Drumsö som byggdes på 1950-talet. Parken är tredelad och består av ett lekområde, en spelplan och ett grönområde mellan dessa. Innan parken renoverades var lekområdet trångt och utrustningen i dåligt skick. Också växterna hade lidit av den intensiva användningen, och många av träden var överåriga och skuggade lek- och vistelseområdena.

Vid renoveringen gallrades trädbeståndet, vilket minskade skuggigheten och tryggade växtmöjligheterna för de unga ädla lövträden. Också nya växter planterades. Trafikbullret kunde reduceras genom terrängformationer och på så sätt uppstod lugna vistelseplatser innanför de kurvformade bullervallarna.

Området norr om lekparksbyggnaden är avsett för klättring och bollspel, och amfiteatern intill byggnaden kan användas för en rad olika evenemang eller till exempel möten.

Ett område för små barn ligger skyddat av tre vallar, med en stor sandlåda, lekstugor och fjäderdjur. På vallarna växer en rad speciella träd, såsom hängrönn. Djuren och delfinfontänen har tillverkats av byggnadskontorets hantverksverkstad under ledning av Jukka Toivonen.

Lekparken är avsedd för barn i alla åldrar i grannskapet och för deras föräldrar. På eftermiddagarna kan små skolelever tryggt leka här, och inomhus kan de göra läxor, äta mellanmål och träffa vänner och skolkompisar.

Den vackra filosofin bakom parken lyder: Lekparken Braxviksparken är en öppen lek- och lärandemiljö som främjar gemenskap och interaktion, stödjer föräldraskap, ansvar och värnandet om vänskap. Parkens instruktörer är på plats vardagar kl. 10–17.