Lahnalahden puisto on olennainen osa vuosien 1950–1960 rakennettua Lauttasaaren miljöötä. Puisto on kolmiosainen ja koostuu leikkialueesta, pelikentästä ja näiden väliin jäävästä viheralueesta. Ennen puiston peruskorjausta oli leikkialue ahdas ja välineistö huonokuntoista. Runsaasta käytöstä johtuen alueen kasvillisuuskin oli kärsinyt ja puusto oli osin yli-ikäistä ja varjosti leikki- ja oleskelualueita.

Peruskunnostuksen yhteydessä puustoa harvennettiin. Näin saatiin vähennetyksi varjoisuutta ja turvattiin nuoren jalopuuston kasvumahdollisuudet. Myös uusia kasveja istutettiin alueelle. Liikenteen melua saatiin vaimennettua maastonmuotoiluilla. Kaarevien meluvallien suojaan syntyi näin rauhallisia oleskelupaikkoja.

Leikkirakennuksen pohjoispuolinen alue on tarkoitettu kiipeilyyn ja palloiluun ja rakennusta lähinnä olevaan valliin liittyvää katsomoa ja näyttämöä voidaan käyttää vaikkapa aikuisten kokoontumis- ja toimintapaikkana.

Pienille lapsille varattu alue sijoittuu kolmannen vallin suojaan, jonne on sijoitettu suuri hiekkaleikkialue, huvimajakatoksia ja jousikiikkuja. Valleilla kasvaa erikoisia puita kuten riippapihlajia. Puistossa olevat eläimet ja delfiinisuihku on tehty HKR:n käsityöpajalla Jukka Toivosen ohjauksessa.

Leikkipuisto on tarkoitettu kaikenikäisille alueen lapsille ja heidän vanhemmilleen. Iltapäivisin voivat pienet koululaiset viettää turvallisesti aikaansa leikkipuistossa. Sisätiloissa on mahdollisuus läksyjentekoon sekä ystävien ja koulukavereiden tapaamiseen ja välipalaan.

Puiston toiminta-ajatuksessa sanotaan kauniisti ”Lahnalahden leikkipuisto on avoin leikki- ja oppimisympäristö, joka edistää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, tukee vanhemmuutta ja vastuunkantoa sekä ystävyyden vaalimista.” Puistossa on ohjaajat paikalla arkisin klo 10–17.