En trafikpark som tagits ur bruk och ett slumrande motionsområde har väckts till liv på Drumsö i Helsingfors tack vare ihärdigt samarbete mellan byggnadskontoret, idrottsverket, ungdomscentralen, Ung i Finland rf och invånarna i grannskapet samt med stöd från staten och företag. Resultatet är en härlig näridrottspark där människor i alla åldrar kan umgås, leka, tävla och koppla av, helt gratis. Parken öppnades för allmänheten på Drumsödagen den första september 2007.

Primus motor för projektet var föreningen Ung i Finland, en obunden organisation med uppgift att främja barns och ungas välmående och livsglädje genom motion. Näridrottsparkerna är utmärkta för detta syfte. Föreningen anser att näridrottsparkerna ska locka till motion, de ska finnas i barnens närmaste omgivning och alla ska ha fri tillgång till dem. Näridrottsparkerna kan inte reserveras och de tar inga inträdesavgifter.

Näridrottsparken Ung i Finland på Drumsö är den första i sitt slag i landet. Man förenade Hästskoparken med Sjöbadsparken och skapade därmed ett nationellt exempel på en urban näridrottspark, som rentav kan kallas näridrottsparkernas flaggskepp i Finland. Parken byggdes mitt i tät stadsbebyggelse och utnyttjade befintliga grönområden. Nästan 20 000 invånare bor inom en radie på två kilometer.

Familjen kan enkelt tillbringa en hel dag i näridrottsparken Ung i Finland. Jan Norra
Näridrottsparken Ung i Finland. Jan Norra
Näridrottsparken Ung i Finland. Jan Norra
Näridrottsparken Ung i Finland. Jan Norra

Budgeten för näridrottsparken på Drumsö var 800 000 euro, vilket främst de ovan nämnda ämbetsverken som deltog i projektet svarade för. Till skillnad från traditionellt parkbyggande kom emellertid nästan en fjärdedel av finansieringen från utomstående källor: tipsmedel, Finlands Bollförbund och projektets huvudsponsorer, bland annat NCC, Silja Line, Thominvest och Lions Club på Drumsö.

Parken består av två delar som förenas av en gångbro över Mörtnäsvägen. I Hästskoparken finns mojänger och utrustning av många slag. Idén till ett skateboardställe kom från ungdomarna i grannskapet. På spelplanerna som avgränsats med väggar spelas olika bollspel.

Små barn gillar i allmänhet att röra på sig och här finns aktivitetsredskap där de kan prova sina krafter och träna upp sin balans. På banor som härstammar från trafikparkstiden kan man öva cykling eller rullskridskoåkning. Parken har också trivsamma gräsområden där man kan ligga i solen och titta på medan andra leker eller tävlar.

Familjen kan enkelt tillbringa en hel dag i näridrottsparken Ung i Finland. Det enda som behövs är gott humör, badgrejor och något att äta och dricka.