Suoraan sisältöön

Park promenad Ekologiska försök och demonstrationsgårdar i Vik

    Åkrarna i Vik har odlats sedan medeltiden och hemmanet Viks ladugård grundades på 1550-talet. Vid den stora inkorporeringen 1946 införlivades Vik med Helsingfors stad. Idag används åkrarna av Helsingfors universitets undervisnings- och forskningsgård.

  • Lekparken Viikkari

  • Viksbäcks­parken

  • Lands­hövdings­parken

  • Det senaste decenniet har flera intressanta parker och trädgårdar anlagts i Vik, och det är lätt att tillbringa en hel dag i dem. Här kan besökaren bekanta sig med ekologiskt boende och med bostadsträdgårdar som används för odling, uppleva den tropiska sydostasiatiska atmosfären i Gardenia, klappa korna i försöksgården eller göra en utfärd till fågeltornen i Viks verkliga fågelparadis. Allt detta i Helsingfors geografiska mittpunkt, bara 20 minuter från centrum!

    Eko-Vik är ett 24 hektar stort bostadsområde; den första urbana ekologiska stadsdelen i Finland. Utgångspunkt för planeringen var att området skulle bli en hållbar, hälsosam och anpassningsbar boendemiljö med lösningar som sparar energi och minskar på mängden avfall. Byggandet inleddes 1999 och de första husen stod klara 2000. Idag har Vik cirka 9 000 invånare.