Den ekologiska lekparken Viikkari har byggts på en före detta åker, mellan ett bostadsområde och Viksbäcksparken. Parken har en lekparksbyggnad och ordnar övervakade aktiviteter, men det som gör parken speciell är nyttoväxterna som växer här, liksom korgviden som kan användas vid korgflätning. Vanligen blir barn tillsagda att inte röra växterna, men här är det tillåtet!

Det växer också fruktträd och bärbuskar i parken. Dagvattnet leds till den intilliggande Viksbäcken, som också samlar upp det övriga dagvattnet i området. Krokodilen, lejonet, noshörningen och flodhästen är populära trädjur som tillverkats av byggnadskontorets hantverksverkstad.

Lekparken erbjuder en rad mångsidiga aktiviteter som i så hög utsträckning som möjligt planeras och genomförs tillsammans med dem som använder parken. På förmiddagen ordnas aktiviteter för barnfamiljer, olika kamratgrupper (t.ex. familjecafé), babyträffar, lekgrupper och familjeträning. På eftermiddagen erbjuder lekparken skolelever meningsfull sysselsättning i en trygg miljö.

Lekparkens ordinarie verksamhet inkluderar bland annat stöd och handledning för föräldrar, hantverksverkstäder samt motions- och lekevenemang. Det ordnas grilldagar och soppklubbar, och äldre barn kan spela brädspel och träffa kompisar.