Parken ligger söder om kanalen i Skutstranden. Utformningen av parken baserade sig på arkitektbyrå Pallasmaas översiktsplan för Skutstranden och på en referensplan för parken.

Parken får sin prägel av en klippa och det ger parken en klart maritim karaktär. Den har planerats så att människor i alla åldrar ska kunna använda den. Parkens lekområde används av daghem, parktanter och allmänheten, och kan delas in i flera delar eller användas som en helhet. Lekområdet avgränsas från bollplanen med en pergola. Den upplysta gångvägen längs bollplanen kan också användas av åskådare.

Bottenhavs­parken Antti Pulkkinen
Den lugna vistelseplatsen i den norra delen av Bottenhavsparken Hemmo Rättyä

I norra delen av parken finns en lugn vistelseplats omgiven av buskar och blomrabatter. Ursprungligen användes blåa blommor för att symbolisera ställets maritima historia, men de trivdes tyvärr inte och nya arter prövas nu ut.

Ett viktigt element i parken är den linje som anger den ursprungliga strandlinjen. Linjen har markerats med stenar och med färgen på stenbeläggningen och blommorna.