Skällarstrandsparken sträcker sig från torget i Gräsviken till bron vid Västrahamnsgatan på norra sidan av kanalen. Även om parkområdet är smalt är höjdskillnaden mellan strandsidan och trottoaren vid Skällarstranden cirka en meter. En låg mur avgränsar grönområdet från gångvägen vid stranden.

Skällarstrandsparkens gångväg utvidgas till en liten skvär vid Skällarparken och på motsvarande ställe vid trottoaren övergår parken i en utsiktsplats med ramper ned mot stranden.

På båda sidor om skvären och utsiktsplatsen finns en bred gräsremsa där man kan slå sig ned. Längs muren växer både blommande perenner och marktäckare. Gångvägen längs stranden är av natursten.

Dennis Oppenheims (f.1931) skulptur Förlovning (Engagement) vid torget i Gräsviken består av två stora diamantringar fästa vid varandra. Ringarna är av målat stål och de husformade ädelstenarna är av akryl, med lampor som tänds när det blir mörkt. Verket är nio meter högt.

Sommarblommor och slingerväxter pryder broar och räcken vid Gräsvikens kanal Satu Tegel
En låg mur avgränsar grönområdet från gångvägen vid stranden Hemmo Rättyä
Dennis Oppenheims verk Förlovning på Gräsvikstorget Roy Koto
Utsiktsplatsen vid Skällarstrandsparken med ramper ner till stranden Vladimir Pohtokari