Skällarparken omges i tre riktningar av bostadskvarter, den fjärde sidan vetter mot havet. Cirka tre fjärdedelar av parkens 4 000 m2 består av lekområden som används av daghem i de intilliggande kvarteren.

Lekområdena är placerade vid västra och norra sidan och får på så sätt morgon- och middagssol. Vistelsedelen och blomrabatterna ligger i parkens sydöstra hörn. I riktning mot de omgivande kvarteren avgränsas parken av en tät rad lindar och en klippt häck. Träden mellan parken och stranden är så glest placerade att utsikten mot havet inte skyms.

Lekområdet i parkens inre del har försetts med små blommande träd, såsom rönnar, körsbärsträd och prydnadsäppelträd. I den öppna platsen står en ek. Kring klippblocken i parken har man försökt plantera blommande växter typiska för skärgården utanför Helsingfors, såsom ärenpriser och gräslök – men tillsvidare med något dålig framgång. Antalet växter kommer att utökas. Parkgångarna är belagda med betongplattor för att klara av slitaget.

Skällarparken omges på tre sidor av bostadskvarter, den fjärde sidan vetter mot havet Hemmo Rättyä
Lekplatserna i Skällarparken har avgränsats med häckar. Vladimir Pohtokari
Lekplatserna är placerade vid västra och norra sidan av Skällarparken och får på så sätt morgon- och middagssol Hemmo Rättyä