Hoppa till innehållet

Blommande fickparker i det urbana Gräsviken

Gräsviksparken

Gräsviksparken är en högklassigt byggd modern stadspark. Materialövergångarna är tydligt markerade. Växterna har lyfts ovanför gångvägarna med hjälp av kantstenar och stödmurar. I parken vid kanalens mitt finns en evenemangsplats med en böjd trappa, två gångbroar samt en kaj längs södra stranden.

Parken är den mest aktivitetspräglade delen på den norra stranden. Planeringen har beaktat rörelsebehovet hos lågstadiebarnen samt daghemmens behov av gårdsutrymme. Parken är uppdelad så att en liten spelplan ligger på den sida som vetter mot Sandgatan och en lekplats på den sida som ligger närmare kanalen. Gång- och cykelvägen som går genom parken passerar lekplatsen.

Den del som ligger mellan parkgången och kanalen är en vistelseyta med en perennträdgård av växter och buskar som blommar vid olika årstider. Gångvägen längs kanalen utvidgas vid blomträdgården till en plattform som står i förbindelse till den böjda trappan som ritats enligt översiktsplanen för utomhusrummet vid strandmuren.

Den lilla spelplanen ligger en halv meter lägre än de omgivande gångvägarna. Planen kantas av en betongmur, som också fungerar som sittbänk. Planens yta består av en massabeläggning som lämpar sig för idrottsplatser. Planen omges av träd och buskar.

Lekplatsen används av två intilliggande daghem som saknar egna gårdar. Trots att den lilla lekplatsen inte har många lekredskap är den i flitig användning. Barnen trivs på den öppna ytan och i de två stora sandlådorna med låga rutschbanor, och gillar också vattenpumpen och rännan som byggts för dem.

Lekplatsen är inhägnad. Längs den södra sidan av lekplatsen finns en pergola som delvis har tak för att ge regnskydd. Längs pergolans galler och handräcke växer klängväxter. I strandparken vid kanalen växer almar och kring spelplanen prydnadsäppelträd. Längs Sandgatan växer lönnar.

Den finska barnramsan ”A, B, C, kissa kävelee tikapuita pitkin taivaaseen” (”A, B, C, katten klättrar upp för en stege till himlen”) har gett namn åt den här skulpturen, där en katt klättrar upp för en stege till en stor A-bokstav. Skolan där skulpturen står ger konst- och färdighetsinriktad undervisning för 7–12-åriga barn. Verket är utfört av skulptör Pekka Nevalainen (f. 1951).

Gräsviksparken

Yta 5 000 m2

Planering Maisemasuunnittelu Iisakkila & Byman Oy, 1992

Gräsviksparken

Yta 5 000 m2

Planering Maisemasuunnittelu Iisakkila & Byman Oy, 1992