Hoppa till innehållet

Blommande fickparker i det urbana Gräsviken

Skutstrandsparken

Skutstrandsparken på västra sidan om kanalen stod färdig 1997. Parken är uppbyggd kring Västrahamnsgatans stödmur och utgör slutpunkten på kanalens strandpark. Mitt i den av almar omgivna vistelseparken finns en trädgård med låga klippta idegranshäckar som bildar skydd för blommande växter. Växterna består främst av olika sorters fetknoppar med vacker färg till hösten. Blomrabatterna kan även beundras från de omgivande bostäderna. Pyramidenar har planterats bland idegranarna. På den öppna platsen bredvid parken växer en enskild silverpil med singelsten kring stammen. Bågsättningen av stenarna i området anknyter till det maritima.

Skutstrandsparken

Yta 6 017 m2

Planering byggnadskontoret, Lars Liljefors, 1996

Skutstrandsparken

Yta 6 017 m2

Planering byggnadskontoret, Lars Liljefors, 1996