Skutstrandsparken på västra sidan om kanalen stod färdig 1997. Parken är uppbyggd kring Västrahamnsgatans stödmur och utgör slutpunkten på kanalens strandpark. Mitt i den av almar omgivna vistelseparken finns en trädgård med låga klippta idegranshäckar som bildar skydd för blommande växter. Växterna består främst av olika sorters fetknoppar med vacker färg till hösten. Blomrabatterna kan även beundras från de omgivande bostäderna. Pyramidenar har planterats bland idegranarna. På den öppna platsen bredvid parken växer en enskild silverpil med singelsten kring stammen. Bågsättningen av stenarna i området anknyter till det maritima.

Pyramidenar har planterats bland idegranarna i Skutsrandsparken Hemmo Rättyä
På den öppna platsen bredvid Skutsrandsparken växer en enskild silverpil. Bågsättningen av stenarna avspeglar områdets maritima karaktär Hemmo Rättyä