Puisto on luonteeltaan moderni, korkeatasoisesti rakennettu kaupunkipuisto. Materiaalien vaihtumiskohdat on rajattu selkeästi. Kasvillisuus on nostettu jalankulun tasolta reunakivillä ja tukimuureilla. Kanavan keskiosa on tapahtumatilaa, johon kuuluu kaareva portaikko puistossa, kaksi jalankulkusiltaa ja etelärannalle ajateltu laituritaso.

Puisto on pohjoisrannan toiminnallisin osa. Suunnittelussa on otettu huomioon ala-asteen liikuntatarpeet ja päiväkotien pihatilat. Puisto on jäsennelty siten, että pieni pelikenttä on Santakadun puoleisessa osassa ja leikkipaikka on kanavaa reunustavan puiston puolella. Puiston kautta johdettu kävely- ja polkupyörätie sivuaa leikkipaikkaa.

Puistokäytävän ja kanavan välinen osa on oleskelutila, johon on suunniteltu eri vuodenaikoina kukkivien kasvien ja pensaiden perennatarha. Kanavanvarren kävelytie laajenee kukkatarhan kohdalla tasanteeksi, joka liittyy rantamuurin ulkotilojen yleissuunnitelman mukaisesti suunniteltuun kaarevaan portaikkoon.

Pieni pelikenttä on puoli metriä ympäröiviä jalankulkuteitä alempana. Kenttää reunustaa betonitukimuuri, joka toimii myös istuintasona. Kentän pinta on liikuntapaikoille soveltuvaa massapinnoitetta. Kenttää ympäröi puu- ja pensasistutus.

Leikkipaikkaa käyttää kaksi asuinkortteleihin sijoitettua päiväkotia, joiden pihaa ei ole voitu sijoittaa muualle kaupunkirakenteessa. Pieni leikkipaikka on tehokkaassa käytössä. Leikkivälineitä on vähän. Vapaa tila, kaksi isoa hiekka-allasta ja niihin rakennetut matalat leikkimäet liukuineen suovat leikkimahdollisuuksia, joita rikastaa vesipumppu ja vesikouru.

Leikkipaikka on aidattu. Leikkipaikan eteläsivulla on pergola, joka on osalta pituutta katettu päiväkodin sadesuojaksi. Pergolan julkisivua rytmittävät köynnöksin istutettavat säleiköt ja kaideritilä. Kanavan rantapuistossa kasvaa jalavia ja pelikentän ympärillä koristeomenapuita. Santakadun puolella kasvaa vaahteroita.

Vanha lasten loru A, B, C kissa kävelee tikapuita pitkin taivaaseen on antanut aiheen ja nimen veistokselle, jossa harmaa ponteva kissa kiipeää tikapuita pitkin suureen punaiseen A-kirjaimeen. Koulu, jonka pihalla veistos on, antaa taide- ja taitopainotteista opetusta 7–12-vuotiaille lapsille. Veistos on kuvanveistäjä Pekka Nevalaisen s. 1951, käsialaa.

Ruoholahdenpuiston itäpään näköalatasanne Vladimir Pohtokari
Ruoholahdenpuiston leikkipaikka ja pieni pelikenttä, jota reunustaa myös istuintasona toimiva betonitukimuuri Vladimir Pohtokari
Ruoholahden kanavan keskiosa on tapahtumatilaa, johon kuuluu kaareva portaikko Hemmo Rättyä
Komeamaksaruoho ja kuutamohortensia kukkivat Ruoholahden kanavan rannoilla Satu Tegel
Kelasköynnös on tehnyt Ruoholahden kanavaa ylittävästä sillasta vihreän portin Hemmo Rättyä
Kuvanveistäjä Pekka Nevalaisen veistos ’A, B, C kissa kävelee tikapuita pitkin taivaaseen’ Ruoholahden koulun pihassa Hemmo Rättyä