Parkerna i Lillhoplax är rätt naturliga och öppna – precis som Korpasparken. Här är det trevligt att promenera eller göra längre vandringar, följa årstidernas växling eller lottodlarnas arbete. Parkens namn går tillbaka på Korpas hemman, som på 1500-talet ägdes av kungens fogde Anders Korp.

Ingången till parken går via en välvd port vid Labbackavägen. Framför porten ligger en rund öppen plats med perenner, och vid portstolparna växer idegranar och tujor. Till höger om porten ligger odlingslotter och till vänster en bollplan bakom buskar och träd. Odlingslotterna och bollplanen fanns här redan före parken och har bevarats. Området med odlingslotter omges av klotpilar, som också delar in vistelseområdet bakom lotterna i fyra delar. De fyra parkområdena har bänkar samt perenner i ovalformade grupper. Skogsnävor, dagliljor och höga rosenflocklar är särskilt vackra när de blommar.

Ingången till Korpasparken går via en välvd port vid Labbackavägen. Elina Nummi
Odlingslotterna omges av klotpilar. Hemmo Rättyä
Dagliljor blommar. Hemmo Rättyä
Yppigt blommande skogsnävor. Hemmo Rättyä
Irisar blommar. Hemmo Rättyä
En liten bäck rinner genom Korpasparken och ängarna som omger bäcken har bevarats i naturligt tillstånd. Elina Nummi
Klotpilar vid dammen. Hemmo Rättyä
Från dammen i Korpasparken rinner vattnet via en bäck och en naturlig damm ut i Lillhoplaxviken. Hemmo Rättyä

Den lilla Korpasbäcken rinner genom parken och samlar dagvatten från Södra Haga. Bäcken omges av naturliga ängar. Bäcken rinner in i en ovalformad damm och därifrån vidare i en bredare ström via en naturlig damm till Lillhoplaxviken. På området kring dammen ser man ofta människor gå på picknick, kasta frisbee eller spela andra spel.