Hoppa till innehållet

Parkerna i Lillhoplax – natur och konst

Korpasparken

Parkerna i Lillhoplax är rätt naturliga och öppna – precis som Korpasparken. Här är det trevligt att promenera eller göra längre vandringar, följa årstidernas växling eller lottodlarnas arbete. Parkens namn går tillbaka på Korpas hemman, som på 1500-talet ägdes av kungens fogde Anders Korp. Ingången till parken går via en välvd port vid Labbackavägen. Framför porten ligger en rund öppen plats med perenner, och vid portstolparna växer idegranar och tujor.

Till höger om porten ligger odlingslotter och till vänster en bollplan bakom buskar och träd. Odlingslotterna och bollplanen fanns här redan före parken och har bevarats. Området med odlingslotter omges av klotpilar, som också delar in vistelseområdet bakom lotterna i fyra delar. De fyra parkområdena har bänkar samt perenner i ovalformade grupper. Skogsnävor, dagliljor och höga rosenflocklar är särskilt vackra när de blommar.

Den lilla Korpasbäcken rinner genom parken och samlar dagvatten från Södra Haga. Bäcken omges av naturliga ängar. Bäcken rinner in i en ovalformad damm och därifrån vidare i en bredare ström via en naturlig damm till Lillhoplaxviken. På området kring dammen ser man ofta människor gå på picknick, kasta frisbee eller spela andra spel.

Korpasparken

Yta 8,57 ha

Planering Miljöbyrån Ab, 1990

Korpasparken

Yta 8,57 ha

Planering Miljöbyrån Ab, 1990