Hoppa till innehållet

Kasberget – lilla Japan

Körsbärsparken

Områdesparken nedanför Kasbergets vattentorn, en solig sluttning med gräsmatta och träd, började omvandlas till Körsbärsparken när de första 52 körsbärsträden planterades där på Världsmiljödagen 2007. Före utgången av 2009 var träden 152 till antalet. Det är fråga om bergkörsbär, Prunus sargentii, med rosa blommor och de har trivts bra i parken.

Allt fick sin början kring 2005 då Helsingfors stads byggnadskontor mottog ett initiativ av den i Helsingfors bosatta japanska företagaren Norio Tomida om att anlägga en körsbärspark. Kärnan i hans idé var att de japaner som bor här donerar körsbärsträd – en liten bit av Japan – som tack för att det är så trevligt att bo i Helsingfors. En grupp japaner som bor i Finland tände på Norio Tomidas idé och donerade träden.

Byggnadskontorets planerare Kaisu Ilonen valde den soliga sluttningen i Kasbergets områdespark för körsbärsträden eftersom de kunde antas trivas där. Också Den japanskinspirerade parkens läge på cirka 700 meters avstånd talade för denna plats. Den av Byggnadskontoret lanserade rörelsen Det goda växer i Helsingfors nappade på den förtjusande idén och började söka samarbetspartners som kunde delta i kostnaderna för att anlägga och underhålla parken. Fyra företag med kopplingar till Japan deltog. Tack vare samarbetet mellan japaner som bor i Helsingfors, företagen och staden kunde träden planteras före utgången av 2009. Helsingforsbor och besökare kan nu beundra körsbärsträden och fira hanami tillsammans med japanska vänner då träden blommar på våren.

Samtidigt som körsbärsträden planterades rustade man upp gångarna och förbättrade belysningen, och kanske får parken inom några år ett vattenmotiv omgärdat av blommor. Diket bredvid Sågaregatan har redan rustats upp och det kunde enkelt utvidgas till en irisdamm i den nedre delen av parken, vilket skulle vara ytterligare ett japanskt inslag.

Vid en platå belagd med skiffersten i parkens övre del står en påle där donatorerna anges samt bänkar i japansk stil. Från skogssidan i den övre delen av sluttningen leder en gång till Den japanskinspirerade parken. Det finns planer på att även prova mer känsliga sorters körsbärsträd längs gången. De lokala invånarna planterar varje år ett körsbärsträd för att ära årets invånare i Kasberget, så dessa träd kommer att ge prägel åt stadsdelen.

Hanami – festivalen för körsbärsblommor

Hanami – på svenska ”titta på blommor” – är den viktigaste årliga folkfesten i Japan. Hanami firas när körsbärsträden blommar och infaller därför något olika, beroende på vädret. Japanska medier rapporterar noggrant hur blomningen framskrider. När träden står i full blom samlas japanerna i stora mängder under träden för att beundra Sakura, dvs. körsbärsträdens kortvariga blomning.

Den första hanamifesten i Kasbergets körsbärspark – och eventuellt den nordligaste hanamin i världen – firades på morsdagen 2008. Japanska föreningar i Helsingfors och stadsdelsföreningen Roihuvuori-seura deltog i arrangemangen. Festen lockade nästan 300 personer. År 2012 var besökarna redan flera tusen. Hanamin har blivit en populär ny tradition, där lokala finländska och japanska invånare kan mötas och dela upplevelsen, tack vare Norio Tomida och aktiva Kasbergsbor.

Körsbärsparken

Yta 6 ha

Planering byggnadskontoret, Kaisu Ilonen, 2007–2009

Körsbärsparken

Yta 6 ha

Planering byggnadskontoret, Kaisu Ilonen, 2007–2009