Suoraan sisältöön

Park promenad Villor och skogsparker i Kallvik

    Kallvik byggdes ut på 1980-talet, men i områdets parker ser man fortfarande spår av dess historia som villasamhälle. Strandområdena har utformats för att tåla slitage. Bland de ståtliga furorna får man inblick i woodland garden-inspirerad parkplanering.

  • Sandskuts­parken

  • Ullas­parken