Hoppa till innehållet

Gröna famnar i Berghäll

Josafatsbergen

De ståtliga klipporna mellan Helsingegatan och Josafatsgatan ramar in denna populära solbads- och picknickpark som tillsammans med Tauno Palos park bildar ett enhetligt grönområde. I detaljplanen från 1901 hade klipporna anvisats för byggnader, men under flera årtionden hände ingenting, och klipporna användes av barn som lekplats samt för att torka tvätt. I början av 1900-talet tvättade arbetarkvinnor ”bättre folks” kläder för att skaffa sig extra inkomster. Statyn Arbetarmodern i hörnet av Sturegatan och Västra Brahegatan har rests till minne av detta.

Klipporna riskerade att sprängas bort när området planerades för bostäder på 1970-talet, men de lokala invånarna organiserade sig och lyckades förhindra detta. En minnestavla över proteströrelsen har fästs i en klippa vid Helsingegatan.

Dalen där Helsingegatan nu ligger kallades Josafats dal och därifrån kommer namnet på Josafatsgatan och klipporna. På 1800-talet var bibliska namn vanliga för mer avlägsna platser norr om Helsingfors. Enligt Joels bok i bibeln skulle Gud döma hedningarna i Josafats dal.

De vackra klipporna i parken har framhävts med växter. I parkhörnen har trädgrupper planterats, bl.a. körsbärsträd. Vid korsningen mellan Helsingegatan och Kristinegatan står en låg mur som avskiljer parken från gatorna. På toppen av klippan har en liten damm byggts i en fördjupning och runt dammen växer perenner. Från dammen rinner en bäck ner till en liten vistelseplats.

Parken har en lekplats samt en scen och en liten läktare som byggts i den intilliggande sluttningen. Platåerna mellan klipporna är gräsbeklädda vistelseplatser. I den östra delen av parken ligger en liten lekplats med sand.

Josafatsbergen

Yta 0,85 ha

Planering Maisemasuunnittelu Hemgård, 1986

Josafatsbergen

Yta 0,85 ha

Planering Maisemasuunnittelu Hemgård, 1986