De ståtliga klipporna mellan Helsingegatan och Josafatsgatan ramar in denna populära solbads- och picknickpark som tillsammans med Tauno Palos park bildar ett enhetligt grönområde. I detaljplanen från 1901 hade klipporna anvisats för byggnader, men under flera årtionden hände ingenting, och klipporna användes av barn som lekplats samt för att torka tvätt. I början av 1900-talet tvättade arbetarkvinnor ”bättre folks” kläder för att skaffa sig extra inkomster. Statyn Arbetarmodern i hörnet av Sturegatan och Västra Brahegatan har rests till minne av detta.

Klipporna riskerade att sprängas bort när området planerades för bostäder på 1970-talet, men de lokala invånarna organiserade sig och lyckades förhindra detta. En minnestavla över proteströrelsen har fästs i en klippa vid Helsingegatan.

Dalen där Helsingegatan nu ligger kallades Josafats dal och därifrån kommer namnet på Josafatsgatan och klipporna. På 1800-talet var bibliska namn vanliga för mer avlägsna platser norr om Helsingfors. Enligt Joels bok i bibeln skulle Gud döma hedningarna i Josafats dal.

Josafatsbergen Tomas Palmgren
Josafatsbergen Tomas Palmgren

De vackra klipporna i parken har framhävts med växter. I parkhörnen har trädgrupper planterats, bl.a. körsbärsträd. Vid korsningen mellan Helsingegatan och Kristinegatan står en låg mur som avskiljer parken från gatorna. På toppen av klippan har en liten damm byggts i en fördjupning och runt dammen växer perenner. Från dammen rinner en bäck ner till en liten vistelseplats.

Parken har en lekplats samt en scen och en liten läktare som byggts i den intilliggande sluttningen. Platåerna mellan klipporna är gräsbeklädda vistelseplatser. I den östra delen av parken ligger en liten lekplats med sand.

Puistossa on leikkipaikka sekä sen yhteyteen rinteeseen rakennettu pieni katsomo ja esiintymistila. Kallioiden välissä olevat tasanteet ovat nurmipintaisia oleskelupaikkoja. Itäosassa sijaitsee pieni hiekkaleikkipaikka.