Hoppa till innehållet

Gröna famnar i Berghäll

Tauno Palos park

Tauno Palos park vid Helsingegatan är resultatet av ett samarbete mellan byggnadskontorets parkplanerare Lars Liljefors och skulptör Kain Tapper (1930–2004), som gjordes till minne av den berömda skådespelaren Tauno Palo (1908–1982). Parken i sig utgör minnesmärket och innefattar en granithäll, en porträttrelief i brons, planteringar och en bassäng.

Med sina sten- och träskulpturer har Kain Tapper blivit ett begrepp inom den finska skulpturen. Han har själv beskrivit minnesmärket på följande sätt: ”Graniten påminner om Palos massivitet och rosorna och vattnet som porlar längs klippan om konstnärens känslighet”.

Parken är en liten oas för lugn rekreation med en lönn och en syren, som utsetts till Helsingfors ”eget” träd respektive ”egen” blomma, samt idegranar och sötkörsbär, Prunus avium. De ursprungliga rosplanteringarna som stod för Tauno Palos känslighet trivdes tyvärr inte vid den lilla dammen och ersattes därför med perenner. En liten bäck porlar längs klippan och ned i dammen. Hålorna i muren som byggts ovanpå klippan har blivit utmärkta boplatser för stadens vilda kaniner!

Tauno Palos park

Yta 4 847 m2

Planering skulptör Kain Tapper och parkplanerare Lars Liljefors, 1993

Tauno Palos park

Yta 4 847 m2

Planering skulptör Kain Tapper och parkplanerare Lars Liljefors, 1993